XE DU LỊCH

BYD SEAL

BYD SEAL

KHẢ NĂNG TĂNG TỐC 0 - 100 Km/h 3,8s
QUÃNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN LÊN ĐẾN 520KM

BYD ATTO 3

BYD ATTO 3

TÍNH NĂNG THÔNG MINH VƯỢT TRỘI
QUÃNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN LÊN ĐẾN 480KM

BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN

TÍNH NĂNG THÔNG MINH VƯỢT TRỘI
QUÃNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN LÊN ĐẾN 405KM