BYD SEAL

BYD SEAL

BYD SEAL

KHẢ NĂNG TĂNG TỐC 0 - 100 Km/h 3,8s
QUÃNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN LÊN ĐẾN 520KM